30 maja 2018

Stanisław Drewski

1892 – 1941 / inżynier mechanik, technolog, dydaktyk, działacz społeczny i kulturalny