30 maja 2018

Bolesław Michał Egiejman

1878 – 1950 / inżynier mechanik, technolog, wybitny specjalista i autor podręczników z dziedziny termodynamiki, silników parowych i ogrzewnictwa, dydaktyk, działacz społeczny i kulturalny