30 maja 2018

Alfons Edwin Pinno

1891 – 1976 / inżynier budowniczy, architekt, badacz zabytków Radomia, działacz społeczny i kulturalny, wychowawca i dydaktyk