7 grudnia 2022

Egzaminy zawodowe sesja ZIMA 2023

Aktualności

Dni 09.01.2023 i 10.01.2023 są wolne od zajęć dydaktycznych.


W tych dniach odbywają się egzaminy zawodowe z kwalifikacji wg harmonogramu:

09.01.2023 godzina 8.00 – BUD.11 praktyczny

09.01.2023 godzina 9.00 – BUD.20, CHM.05, BD.22 i BD.30 praktyczny

09.01.2023 godzina 13.00 – BD.21 i B.36 praktyczny

10.01.2023 godzina 9.00 – BUD.14, BUD.19, BUD.25 i CHM.05 – pisemny

10.01.2023 godzina 10.00– BD.29 pisemny

10.01.2023 godzina 12.00– BUD.14, BUD.13, BUD.19, BUD.20, BUD.25, BD.30 – Pisemny

10.01.2023 godzina 12.00– BD.30 – Pisemny

10.01.2023 godzina 14.00– BUD.09 – Pisemny

10.01.2023 godzina 15.00– BUD.09, BUD.11, BUD.12, BUD.14, BUD.15, BUD.18, BUD.19, BUD.20 – pisemny

13.01.2023 godzina 8.00; 12.30; 17.00 – BUD.14 – praktyczny

16.01.2023 godzina 8.00 – BUD.15 – praktyczny

16.01.2023 godzina 8.00; 12.30; 17.00 – BUD.19 – praktyczny

17.01.2023 godzina 8.00; 12.30 – BUD.25 – praktyczny


Uczniowie zgłaszają się na egzamin minimum 30 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu. Obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych np. telefon


Na egzamin uczniowie zabierają ze sobą:

Pisemny (dla wszystkich kwalifikacji) – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty

Praktyczny:

CHM.05 – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

BUD.14 – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty

BUD.15 – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty

BUD.19 – długopis/cienkopis z czarnym tuszem/atramentem; czerwonym tuszem/atramentem; z zielonym tuszem/atramentem; brązowym tuszem/atramentem; kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi; ołówek; gumka; temperówka; linijka.

BUD.20 – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

BUD.25 – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka min.20 cm, temperówka