17 grudnia 2021

EGZAMINY – INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH

Aktualności

Egzamin PRAKTYCZNY (formuła – dokumentacja, którą zdają uczniowie klas czwartych) odbędzie się 10 stycznia 2022 r. – w poniedziałek – informacje podane są w gablotach na parterze szkoły.

 

WSZYSTKIE egzaminy PISEMNE pierwszorazowe i poprawkowe odbywają się 11 stycznia 2022 r. we wtorek – informacje podane są w gablotach na parterze szkoły.

 

14 stycznia 2022 r. zdają WYŁĄCZNIE geodeci (5 osób) na sali gimnastycznej egzamin praktyczny tylko z kwalifikacji BD.31. – informacje podane są w gablotach na parterze szkoły.

 

Zdający przynoszą na egzamin WŁASNE PRZYBORY (wykaz taki sam, jak w poprzedniej sesji).