10 grudnia 2021

Dzień Praw Człowieka

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia – w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten kluczowy dla całego świata dokument został podpisany w 1948 roku. Deklaracja stała się dokumentem przełomowym, w którym ogłoszono niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej – niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu.