8 kwietnia 2019

Do Rodziców Uczniów ZSB

Aktualności Rodzice Uczniowie

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

8 kwietnia 2019 roku nasza szkoła, podobnie jak większość placówek oświatowych w Polsce, przystąpiła do strajku. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę organów rządowych oraz całego społeczeństwa na pogłębiające się problemy polskiej oświaty. Nasze postulaty dotyczą przede wszystkim zapewnienia warunków, w których polska młodzież będzie mogła rozwijać się i zdobywać wykształcenie zgodnie z Jej, Państwa i naszymi oczekiwaniami.

Borykając się na co dzień z trudnościami w postaci chociażby chaosu spowodowanego ciągłymi reformami niedostosowanymi do obecnych realiów i możliwości młodego człowieka, widzimy konieczność naprawy całego systemu edukacji.

Nasza akcja, wbrew rozpowszechnianej opinii, absolutnie nie jest wymierzona w Państwa dzieci, a naszych uczniów, których dobro akurat dla nas – pedagogów zawsze było, jest i będzie najważniejsze, niezależnie od sytuacji. Mamy nadzieję, że podzielacie Państwo nasze przekonanie, o pozytywnych efektach dotychczasowej współpracy między nami. Ich wyrazem jest wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych oraz solidne przygotowanie do podejmowania przez młodych ludzi odpowiedzialnych decyzji we wszystkich obszarach dorosłego życia. Mamy nadzieję, że tak będzie nadal, a zmiany, o które walczymy, będą tego gwarancją.

Apelujemy o zrozumienie, cierpliwość oraz rozważne analizowanie nierzetelnych informacji dotyczących pracy i wynagrodzenia nauczycieli.

Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Budowlanych
im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.