7 września 2021

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie

Uwaga!
Do 15 września 2021 r. należy składać w sekretariacie szkoły deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję Zima 2022.

Druk deklaracji