27 lutego 2023

BohaterON w Twojej szkole

Aktualności

W ramach akcji „BohaterON w Twojej szkole”, pielęgnującej pamięć o uczestnikach powstania warszawskiego, uczniowie ZSB w Radomiu wzięli udział w zajęciach tematycznych na lekcjach historii, wykonali kartki dla powstańców oraz wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl