16 listopada 2022

Akcja oddawania krwi w ZSB

Aktualności

16 listopada 2022 r. (środa) na terenie naszej szkoły Radomskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziło akcję honorowego oddawania krwi. Zgłosiło się 45 dawców, krew oddało 36 uczniów. Dawcy oddali 15981 ml pełnej krwi.
Dziękujemy za dar serca.
Koordynatorzy akcji: Małgorzata Marzęda, Ewa Kaim

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z AKCJI W ZSB:


Wszyscy, którzy oddadzą krew 16 listopada, otrzymają 50% zniżki na wejście do Parku Trampolin i 7-dniowe wejściówki do Pop Gym.