28 listopada 2023

Akcja oddawania krwi w ZSB

Aktualności

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w ostatnią akcję oddawania krwi zorganizowaną przez RCKiK na terenie ZSB w Radomiu. Łącznie krew oddało 29 osób, co stanowi 13050 ml pełnej krwi. Wasza POMOC jest WIELKA, a krew została oddana ze wskazaniem na naszego ucznia Jakuba.

Od ponad 20 lat Zespół Szkół Budowlanych systematycznie współpracuje z Radomskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, szerząc idę honorowego oddawania krwi wśród uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

Krwi nie da się wyprodukować sztucznie. Jedynym miejscem zdolnym do produkcji krwi jest organizm ludzki, dlatego każda grupa krwi jest jednakowo cenna. Oddawanie krwi jest bezpieczne. Można ją oddawać również ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Zachęcamy do wsparcia w leczeniu naszego kolegi:
Jakub Jaźwic. Instytut Matki i Dziecka Oddział Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 17a


Krwiodawcą może zostać osoba, która:
· jest pełnoletnia i posiada Dowód Osobisty
· nie przekroczyła wieku 65 lat
· jest zdrowa
· ma odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg)
· nie chorowała na żółtaczkę ,kiłę
· nie choruje na choroby przewlekłe, które wymagają stałego przyjmowania leków
· zapoznała się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” oraz wypełniła kwestionariusz krwiodawców.
· w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
Przed oddaniem krwi należy pamiętać o:
· zjedzeniu lekkostrawnego posiłku
· nawodnieniu organizmu
· wypoczęciu, wyspaniu się
· nie spożywaniu alkoholu ani innych środków zmieniających nastrój przynajmniej 24 godziny przed oddaniem krwi