4 stycznia 2021

Egzaminy zawodowe

Uczniowie

Egzaminy zawodowe:

11 stycznia 2021 – część praktyczna

12 stycznia 2021 – część pisemna

Szczegółowy rozkład znajduje się w zakładce: UCZNIOWIE / EGZAMINY.