6 marca 2020

Koncert charytatywny

Aktualności

Od piątku, 6 marca 2020 roku, w godzinach 9-13 na głównym holu przy pokoju nauczycielskim zapraszamy do obejrzenia ekspozycji z okazji Dnia Kobiet.

Można wziąć udział w ciekawym konkursie z nagrodami oraz zakupić kwiaty dla kochanych Pań.

Zapraszamy na koncert charytatywny, w którym wezmą udział uczniowie naszej szkoły pod opieką p. prof. M. Pacholec.

Na stoisku można otrzymać szczegółowe informacje i zaproszenia na koncert.

Pieniądze ze sprzedaży kwiatów zostaną przeznaczone dla dzielnej Nadii (więcej info na plakacie).

Wydarzenie zorganizowały p. M. Stawińska i Samorząd Uczniowski ZSB