30 listopada 2018

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

Uczniowie

Regionalny Konkurs Czytelniczy dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów istnieje już 25 lat.
Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9.
Skład Zarządu stanowią:
Jarosław Wowak – przewodniczący
Iwona Artowicz-Skowrońska – wiceprzewodnicząca
Bożena Czarnecka-Akus – skarbnik
Teresa Zawisza-Chlebowska – sekretarz
Maria Gudro-Homicka – członek Zarządu

Radomski oddział istnieje od roku 1998.
Obecnie ma siedzibę w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7.
Zarząd oddziału stanowią:
Maria Pacholec – przewodnicząca
Elżbieta Zawodnik – wiceprzewodnicząca
Izabela Tomczyk-Spólna – wiceprzewodnicząca
Anna Jeżak – skarbnik
Małgorzata Maciaszczyk – sekretarz

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas konkursach:

– Regionalny Konkurs Czytelniczy dla szkół ponadgimnazjalnych.

– XVIII Regionalny Konkurs Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej

Kontakt:
Maria Pacholec
– tel. 664 942 571,
– e-mail: mariola.pacholec@interia.pl