8 stycznia 2020

Zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Miasta

Aktualności

Młodzieżowa Rada Miasta rozpocznie w styczniu drugą kadencję. Zasiądzie w niej ok. 50 przedstawicieli 25 publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. We wtorek, 7 stycznia rozpoczęła się rekrutacja kandydatów, która potrwa tydzień. Radni angażują się m.in. w akcje charytatywne, festyny czy sprzątanie grobów. Uczestnictwo w niej uczy odpowiedzialności i zobowiązuje do interesowania się tym, co dzieje się wokół nas. Ważne, aby nie być biernym. Młodzieżowa Rada Miasta ma np. prawo oceniania projektów uchwał, które kieruje Prezydent Miasta do radnych Rady Miejskiej, uchwał, które są związane z polityką względem młodych ludzi.

Aby się zgłosić, należy mieć co najmniej 20 podpisów poparcia wśród uczniów swojej szkoły. Kandydatury można zgłaszać w szkolnych okręgach wyborczych do 15 stycznia. W Zespole Szkół Budowlanych zgłoszenia przyjmowane są w gabinecie 107A – pedagog szkolny.