Rok szkolny 2017/2018

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania
03 września 2018 r.
(poniedziałek)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04 - 10 września 2018r.Zebrania z rodzicami
12 października 2018r.
(piątek)
Święto KEN
01 listopada 2018r.
(czwartek)
Dzień Wszystkich Świętych
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
02 listopada 2018r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07 - 14 listopada 2018r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach
niedostatecznych na I półrocze
9 listopada 2018r.
(piątek)
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych. Początek obchodów roku
jubileuszowego z okazji 100-lecia Szkoły
Listopad/grudzień 2018r.Próbny egzamin z kwalifikacji
Listopad/grudzień 2018r.Matura próbna
10-14 grudnia 2018r.Wystawianie ocen śródrocznych
18 grudnia 2018r.
(wtorek)
Rada klasyfikacyjna
20 grudnia 2018r.
(czwartek)
Rada Plenarna,Uroczysta Rada Pedagogiczna
22 grudnia 2018r. -
31 grudnia 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna
termindziałania
01 stycznia 2019r.(wtorek) Nowy Rok
04.01.2019r. (piątek)Rada Pedagogiczna
04 - 07 stycznia 2019r.Zebrania z rodzicami
09-10 stycznia 2019r.
(czwartek)
Egzamin z kwalifikacji - część pisemna
(dni wolne od zajęć dydaktycznych)
15 stycznia 2019r.Rada klasyfikacyjna – LO dla Dorosłych
22 stycznia 2018 r.Rada Pedagogiczna – LO dla Dorosłych
19 stycznia 2019r.Studniówka
28 stycznia – 10 lutego
2019r.
Ferie zimowe
Marzec 2018 r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
27,28,28 marca 2019r.Rekolekcje Wielkopostne
17 kwietnia 2019r.
(środa)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18 - 23 kwietnia 2019r.Wiosenna przerwa świąteczna
11-16 kwietnia 2019r.Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
24 kwietnia 2019r.
(środa)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
25 kwietnia 2019r.
(czwartek)
Plenarna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
26 kwietnia 2019r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum)
01 maja 2019r.
(środa)
Święto Pracy
(dzień wolny)
02 maja 2019r.
(czwartek)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 maja 2019r.
(piątek)
Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny)
6,7,8, maja 2019r.Egzamin maturalny – część pisemna: j. polski, j. angielski, matematyka
(dni wolne od zajęć dydaktycznych)
maj 2019r.Egzamin maturalny -
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez
przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
13 - 17 maja 2019r. Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach
niedostatecznych
06 – 12 czerwca 2019r.Wystawianie ocen rocznych
13 czerwca 2019r.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
14 czerwca 2019r.Plenarna Rada Pedagogiczna
17 – 18 czerwca 2019r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Etap pisemny (Technikum i ZSZ)
(dni wolne od zajęć dydaktycznych)
20 czerwca 2019r.
(czwartek)
Boże Ciało
21 czerwca 2019r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ZSZ
21 czerwca 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca – 04 lipca
2019r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Etap praktyczny
23 czerwca 2019 r.
- 31 sierpnia 2019 r.
Ferie letnie
…. sierpnia 2019 r. Wydawanie dyplomów
31 sierpnia 2019 r. Rada Pedagogiczna