Rok szkolny 2019/2020

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania
02 września 2019 r.
(poniedziałek)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. poz. 1603)
03 - 10 września 2019r.Zebrania z rodzicami
11 października 2019r.
(piątek)
Akademia z okazji Święta KEN
14 października 2019r.
(poniedziałek)
Święto KEN
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
18-19 października 2019r.Jubileusz 100-lecia Szkoły
23 października 2019r. (środa)"Dzień otwarty"
31 października 2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01 listopada 2019r.
(piątek)
Dzień Wszystkich Świętych
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
8 listopada 2019r.
(piątek)
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych.
11 listopada 2019r. (poniedziałek)Narodowe Święto Niepodległości
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
12 – 18 listopada 2019r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze
20 listopada 2019r. (środa)"Dzień otwarty"
Listopad/grudzień 2019r.Próbny egzamin z kwalifikacji
Listopad/grudzień 2019r.Matura próbna
11-17 grudnia 2019r.Wystawianie ocen śródrocznych
19 grudnia 2019r.
(czwartek)
Rada klasyfikacyjna
20 grudnia 2019r. (piątek)Rada Plenarna, Uroczysta Rada Pedagogiczna
23 grudnia 2019r. -
31 grudnia 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. poz. 1603))
termindziałania
01 stycznia 2020r.
(środa)
Nowy Rok (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
6 stycznia 2020r. (poniedziałek)Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
07 stycznia 2020r. Rada Pedagogiczna
07 - 15 stycznia 2020r.
Zebrania z rodzicami
09 stycznia 2020r.
(czwartek)
Egzamin z kwalifikacji - część praktyczna „d”
wolne od zajęć dydaktycznych)
10 stycznia 2020r.
(piątek)
Egzamin z kwalifikacji - część pisemna
wolne od zajęć dydaktycznych)
Od 11 stycznia do 15 lutego 2020r. Egzamin z kwalifikacji - część praktyczna „w” i „dk”
15 stycznia 2020r.Rada klasyfikacyjna – LO dla Dorosłych
22 stycznia 2020r.Rada Pedagogiczna – LO dla Dorosłych
25 stycznia 2020r.Studniówka
10 lutego -23 lutego 2020r.Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4 marca 2020r. (środa)"Dzień otwarty"
18, 19, 20 marca 2020r.Rekolekcje Wielkopostne
Marzec 2020r.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
8 kwietnia 2020r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9 - 14 kwietnia 2020r.Wiosenna przerwa świąteczna
6-17 kwietnia 2020r.Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
19 kwietnia 2020r.
(środa)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
22 kwietnia 2020r.
(środa)
"Dzień otwarty"
23 kwietnia 2020r.
(czwartek)

Plenarna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
24 kwietnia 2020r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm. oraz § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. poz. 1603)

01 maja 2020r.
(piątek)
Święto Pracy
(dzień wolny)
4,5,6 maja 2020r.Egzamin maturalny – część pisemna: j. polski, j. angielski, matematyka
(3 dni wolne od zajęć dydaktycznych)+ 1 dzień
maj 2020r.Egzamin maturalny
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
20 - 26 maja 2020r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych
11 czerwca 2020r.
(czwartek)
Boże Ciało
12 czerwca 2020r.
(piątek)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8 – 17 czerwca 2020r.Wystawianie ocen rocznych
19 czerwca 2020r.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
25 czerwca 2020r.Plenarna Rada Pedagogiczna
22 czerwca 2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Etap praktyczny „d” (Technikum i BS I) część praktyczna
(wolne od zajęć dydaktycznych)
23 czerwca 2020r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Etap pisemny (Technikum i BS I) część pisemna
Od 24 czerwca 2020 r. do 9 lipca 2020 r.Egzaminy praktyczne „w” i „dk”
26 czerwca 2020r.
(piątek)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
(podstawa prawna: § 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. poz. 1603)
27 czerwca 2020r.
- 31 sierpnia 2020r.
Ferie letnie
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm. oraz § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. poz. 1603)
25 sierpnia 2020r.Matura poprawkowa
28 sierpnia 2020r.Wydawanie dyplomów
31 sierpnia 2020r.Rada Pedagogiczna