Rok szkolny 2020/2021

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania
01 września 2020 r.
(wtorek)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
07 - 11 września 2020 r. Zebrania z rodzicami
14 października 2020 r.
(środa)
Święto KEN
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
14 października 2020r.
(środa)
Święto KEN
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
01 listopada 2020 r.
(niedziela)
Wszystkich Świętych
10 listopada 2020 r.
(wtorek)
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych.
11 listopada 2020 r. (środa)Narodowe Święto Niepodległości
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
12,13 listopada 2020 r.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
16 – 20 listopada 2020 r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze
Listopad/grudzień 2020 r.Próbny egzamin z kwalifikacji
10-17 grudnia 2020 r.Wystawianie ocen śródrocznych
18 grudnia 2020 r.
(piątek)
Rada klasyfikacyjna
22 grudnia 2020 r. (wtorek)Rada Plenarna, Uroczysta Rada Pedagogiczna
23 grudnia 2020 r. -
31 grudnia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
termindziałania
01 stycznia 2021r.
(piątek)
Nowy Rok (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
6 stycznia 2021r.
(środa)
Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Styczeń 2021r.Matura próbna
13 - 15 stycznia 2021r. Zebrania z rodzicami
11,12 stycznia 2021r.
(poniedziałek, wtorek)
Egzamin z kwalifikacji - część pisemna
(2 dni wolne od zajęć dydaktycznych)
styczeńStudniówka
18 stycznia-29 stycznia 2021r.Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
marzec 2021r.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
marzec 2021Rekolekcje Wielkopostne
31 marca 2021r.
(środa)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1-6 kwietnia 2021r.Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
19-23 kwietnia 2021r.Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
26 kwietnia 2021r.
(środa)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
29 kwietnia 2021r.
(czwartek)
Plenarna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
30 kwietnia 2021r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.
01 maja 2021r.
(sobota)
Święto Pracy
03 maja 2021r.
(poniedziałek)
Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
4,5,6 maja 2021r.Egzamin maturalny – część pisemna: j. polski, j. angielski, matematyka
(3 dni wolne od zajęć dydaktycznych)+ 1 dzień
maj 2021r.Egzamin maturalny
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
17 - 21 maja 2021r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych
03 czerwca 2021r.
(czwartek)
Boże Ciało
04 czerwca 2021r.
(piątek)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10-16 czerwca 2021r.Wystawianie ocen rocznych
18 czerwca 2021r.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
25 czerwca 2021r.Plenarna Rada Pedagogiczna
21 – 22 czerwca 2021r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Etap pisemny (Technikum i BS I)
25 czerwca 2021r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych BS I
(podstawa prawna: - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
23 czerwca – 08 lipca 2021r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Etap praktyczny
27 czerwca 2021r.
- 31 sierpnia 2021r.
Ferie letnie
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm
31 sierpnia 2021r.Wydawanie dyplomów
31 sierpnia 2021r.Rada Pedagogiczna