29 sierpnia 2020

Głosujemy!!! ZSB w Budżecie Obywatelskim 2021

Aktualności

PROJEKTY INSTYTUCJONALNE, pozycje: 5, 6, 7, 8.

Sala kinowa i zajęcia z filmami dla mieszkańców!

Głosować może każdy mieszkaniec Radomia, bez ograniczeń wiekowych – za pośrednictwem internetu oraz tradycyjnie w pięciu miejscach miasta.

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/ 

Przekażmy tę wiadomość jak największej liczbie osób – im więcej głosów, tym większe szanse!

Głosowanie odbędzie się w dniach od 31 sierpnia (od godziny 15:00) do 20 września 2020 roku.

Można oddać głos na każdy z tych projektów, oznaczając najwyższą liczbę punktów (czyli 3)

Będzie można zagłosować na dwa sposoby – korzystając z aplikacji zamieszczonej na stronie www.konsultacje.radom.pl oraz w pięciu stacjonarnych punktach w mieście:

– w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pok. 19)

– w Biurze Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

– w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

– w Referacie Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– w Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 16.


Informacje o projektach:


– pozycja nr 5 w grupie projektów instytucjonalnych (na stronie 14 karty do głosowania):

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM FILMOWE ZSB w RADOMIU – doposażenie szkolnej sali kinowej do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Radomia. 

 

W Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu jedna z sal dydaktycznych została przekształcona w salę kinową. Dokonali tego uczniowie wraz z  nauczycielami, którzy podczas zajęć praktycznych oraz w czasie wolnym, m.in. w wakacje, przeprowadzili zabiegi adaptacyjne, prace budowlane i wykończeniowe. Sala oraz przylegająca do niej pracownia zostały wyremontowane. Między innymi salę projekcyjną wyposażono w fotele kinowe, które zostały bezpłatnie pozyskane, by maksymalnie zwiększyć komfort korzystania ze szkolnego kina. Wykonanie tych prac dało młodzieży poczucie sprawczości, wzmocniło pewność siebie i ugruntowało umiejętności zawodowe.

 

Obecnie społeczność szkolna chciałaby w pełni wykorzystywać możliwości nowopowstałej pracowni dla dobra nie tylko swojego ale także innych mieszkańców miasta. Dlatego właśnie został opracowany poniższy projekt.

 

W sali oraz pracowni warsztatowej można prowadzić zajęcia skierowane nie tylko do uczniów szkoły, ale także dla innych mieszkańców Radomia. Mogą być to np. warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci, edukacji medialnej, edukacji filmowej czy zajęcia profilaktyczne i rozwijające przeróżne kompetencje dla najmłodszych i ich rodzin. Jest to idealne miejsce do działalności Młodzieżowego Centrum Filmowego, w którym pasje mogliby rozwijać zarówno uczniowie podstawówek jak liceów, techników, szkół zawodowych czy branżowych.

 

Projekt zakłada doposażenie sali kinowej w szkole oraz przylegającej do niej pracowni warsztatowej. Planowane prace i wydatki dotyczą następujących rzeczy:

 

Sala kinowa:
– zakup i montaż wentylacji oraz klimatyzacji,
– zakup i montaż nagłośnienia (bocznego surround, Atmos)
– zakup materiałów do wygłuszenia jednej ze ścian o powierzchni około 21 mkw
– zakup sprzętu do odtwarzania filmów – odtwarzacza Blu-Ray 3D 4K,

 

Sala warsztatowa:
– zakup i montaż sufitu podwieszanego,
– zakup krzeseł, stołów, rolety okiennej, antyram do wyposażenia pracowni warsztatowej
– zakup stołu bezcieniowego z oświetleniem do wykonywania zdjęć i filmów w ramach warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– zakup statywu potrzebnego do prowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych,
– zakup aparatu fotograficznego potrzebnego do prowadzenia warsztatów filmowych i fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– zakup laptopa z oprogramowaniem do montażu filmów.

 

Szacowany koszt realizacji projektu – do 250 000 zł 


– pozycja nr 6 w grupie projektów instytucjonalnych (na stronie 14 karty do głosowania):

 

„Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie” to cykl warsztatów połączonych z seansami filmowymi dla uczniów szkół podstawowych, dzięki którym poznają oni podstawy bezpieczeństwa i zasady udziału w społeczności internetowej oraz rozwiną kompetencje społeczne i medialne.

 

Ponieważ młodzi ludzie na co dzień używają internetu, ważne jest, by umieli podejmować mądre decyzje, które pozwolą im w pełni korzystać z jego zalet. Ważne, by wiedzieli, jak chronić urządzenia, reputację i relacje. I jak poruszać się w przestrzeni wirtualnej, by zachować bezpieczeństwo oraz nie szkodzić innym. Warto uświadamiać, że wartości są tak samo ważne w sieci jak w rzeczywistości, a wywieranie pozytywnego wpływu i brak zgody się na złe traktowanie innych umożliwia przyjazne i bezpieczne funkcjonowanie w myśl zasady: „traktuj innych tak, jak chcesz, żeby traktowali ciebie”.

 

Zajęcia kierowane do uczniów w różnych grupach (klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII) poświęcone będą pozytywnym i negatywnym zagadnieniom, na które w sieci napotykają młodzi ludzie. Uczestnicy nauczą się, jak: rozróżniać prawdę od fałszu, dbać o prywatność i bezpieczeństwo, chronić ważne informacje oraz szanować siebie i innych użytkowników internetu. Tematy zaplanowanych warsztatów to m.in.: „Najmłodsi w sieci”, „Wirtualna rzeczywistość a realność”, „Strzeż swoje dane”, „Wpływ mediów społecznościowych na relacje”, „Rola Internetu w społeczeństwach”, „Etyka w Internecie”, „Wyzwania nastolatka w świecie realnym/wirtualnym”, „Jak nie stracić kontroli?” itp. Prowadzącymi będą doświadczeni trenerzy, nauczyciele, pedagodzy wraz z gośćmi – specjalistami z różnych dziedzin, np.: psychologami, youtuberami, blogerami, programistami, prawnikami, filmoznawcami, policjantami itd.

 

Ponieważ do wszystkich interakcji cyfrowych odnosi się jedna zasada: jeśli dzieci natkną się na coś niepokojącego, powinny móc porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą – na to szczególną uwagę zwracać będzie realizująca program grupa trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą.Spotkania podzielone zostaną na dwie części: około 90 minut to warsztat, następnie seans, około 90-110 minut tematycznie związany z przeprowadzonymi warsztatami.

 

Będą odbywać się w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7. w przystosowanych do tego salach – projekcyjnej i warsztatowej – dwa razy w miesiącu przez cały rok szkolny w godzinach lekcyjnych uczestników. W każdym spotkaniu weźmie udział około 30 uczestników – uczniów wraz z nauczycielami. 

 

Szacowany koszt realizacji projektu – do 50 000 zł 


– pozycja nr 7 w grupie projektów instytucjonalnych (na stronie 14 karty do głosowania):

 

„Filmowe poranki dla najmłodszych” to cykl spotkań mających na celu budowanie relacji międzypokoleniowych, wzmocnienie więzi rodzinnych, poszerzanie wiedzy z rożnych dziedzin życia, kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci oraz upowszechnienie znajomości wartościowych polskich i zagranicznych filmów.

 

Na porankach będą pokazywane filmy dotykające zagadnień z zakresu wychowania, edukacji środowiskowej , dziedzictwa kulturowego, adaptacji społecznej, sztuki itd. Tematy poszczególnych spotkań to np.: przyjaźń, rodzina, przyroda, sport, pasja, emocje itp. Przed seansami prowadzone będą prelekcje wprowadzające w tematykę, dyskusje z dziećmi i ich opiekunami o ważnych zagadnieniach poruszanych w filmach oraz warsztaty z udziałem specjalistów różnych dziedzin. Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach porannych.

 

Wśród proponowanych filmów mogą znaleźć się polskie i zagraniczne filmy animowane i fabularne, specjalnie wyselekcjonowane, dotyczące tematycznie poruszanych na zajęciach zagadnień. Przykładowe tematy zajęć: „Co to są emocje?”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Sport to zdrowie! Zasady fair play”, „Rodzina jest ważna”, „Poznajemy zasady kulturalnego zachowania”, „Czy wszystko można kupić? O znaczeniu pieniędzy”, „O odwadze” itp.

 

Szacowany koszt realizacji projektu – do 50 000 zł 


– pozycja nr 8 w grupie projektów instytucjonalnych (na stronie 14 karty do głosowania):

 

„Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to wykorzystać na maturze i w życiu?” to cykl warsztatów, prelekcji i seansów filmowych skierowanych do uczniów liceów i techników.Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7. w przystosowanych do tego salach – projekcyjnej i warsztatowej – dwa razy w miesiącu przez cały rok szkolny w godzinach popołudniowych. W każdym spotkaniu weźmie udział   około 30 uczestników.

 

Prowadzącymi będą specjaliści – psychologowie, pedagodzy, literaturoznawcy, filmoznawcy, artyści i przedstawiciele różnych zawodów oraz pracownicy uczelni, posiadający odpowiednie do danego tematu kwalifikacje. Podczas zajęć omawiane będą różne zagadnienia dotyczące współczesnego świata, wartości ważnych w życiu oraz motywy i ich funkcjonowanie w tekstach kultury (książkach, obrazach, filmach). Przykładowe tematy/motywy: wybór moralny, bunt, przyjaźń, historia, miłość, muzyka, rodzina, szkoła, artysta, dom, dzieciństwo, kobieta, lekarz, pieniądze, władza itd. Uczniowie poznają wyselekcjonowane dzieła polskiej i światowej sztuki filmowej. Poddadzą je dyskusji, nauczą się formułować wnioski, analizować i interpretować.

 

Udział w zajęciach wzmocni u młodzieży poczucie własnej wartości, wpłynie na podwyższenie kompetencji medialnych, społecznych i polonistycznych, pogłębi empatię, wzbogaci słownictwo, rozwinie wyobraźnię emocjonalną, poszerzy wiedzę oraz umiejętności przydatne w praktyce, pomoże w nawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.Młodzi ludzie są ważni. Kształtują dopiero swoją osobowość, poznają znaczenie wartości w życiu, poszukują autorytetów, stoją przed koniecznością wyboru przyszłości po ukończeniu szkoły, zamierzają przystępować do egzaminu dojrzałości. Realizacja poniższego programu ma na celu wspieranie rozwoju młodzieży, wzmocnienie działań profilaktycznych, wychowawczych i dydaktycznych.

 

Szacowany koszt realizacji projektu – do 50 000 zł