15 maja 2020

Wytyczne dotyczące konsultacji i egzaminów

Aktualności

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI W SZKOLE

https://www.gov.pl/web/edukacja