do jakich zawodów przygotowuje nasza szkoła

Skład zespołu szkół

skład zespołu szkół

Technikum (5-letnie) kształcące w zawodach

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK GEODETA

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIK BUDOWY DRÓG

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) kształcąca w zawodach

STOLARZ

MURARZ-TYNKARZ

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ZAWODY BUDOWLANE I POKREWNE, RÓWNIE W KLASACH WE WSPÓŁPRACY Z OHP

POZOSTAŁE

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Zapasy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

zaoczne, na podbudowie Z.S.Z.