do jakich zawodów przygotowuje nasza szkoła

Skład zespołu szkół

skład zespołu szkół

4-Letnie

TECHNIKUM BUDOWNICTWA

TECHNIKUM GEODEZJI

TECHNIKUM INŻYNIERII SANITARNEJ

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIKUM DROGOWNICTWA

TECHNIKUM URZĄDZEŃ SANITARNYCH

3-Letnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

zawody budowlane i pokrewne

Branżowa Szkoła I Stopnia (OHP)

kucharz, sprzedawca, oraz zawody budowlane i pokrewne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (OHP)

kucharz, sprzedawca, oraz zawody budowlane i pokrewne

POZOSTAŁE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

zaoczne, na podbudowie Z.S.Z.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Zapasy