Rodzice

Rada rodziców

Daszkiewicz Marta

przewodnicząca (4tg1 T)

Rogalska Marianna

zastępca przewodniczącej (4tg1 T)

Zaręba Iwona

(4tg1 T)

Nowak Agnieszka

(4tg1 T)

Kilianek Dariusz

(4tg1 T)

Jóźwik Krystyna

(4tg1 T)

Lis Monika

(2ST Z)

Szymanek Wojciech

(2ST Z)

Lasek Edyta

(1tb1 T)

Paluch Izabela

(1tb1 T)

Podymniak Artur

(1tb1 T)