Rodzice

Rada rodziców

Daszkiewicz Marta

przewodnicząca

Rogalska Marianna

Zaręba Iwona

Nowak Agnieszka

Kilianek Dariusz

Jóźwik Krystyna

Lis Monika

Szymanek Wojciech

Lasek Edyta

Paluch Izabela

Podymniak Artur