rok szkolny 2020/2021

Nabór

nabór

Planowany nabór na rok 2021/2022


Drodzy Kandydaci do klas pierwszych w ZSB!

Można logować się i wypełniać wnioski TUTAJ - na stronie internetowej, która wspomaga rekrutację do szkół ponadpodstawowych Gminy Miasta Radomia.


TECHNIKUM:

- technik budownictwa

- technik budowy dróg

- technik geodeta

- technik ochrony środowiska

- technik inżynierii sanitarnej

- technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

- stolarz

- murarz-tynkarz

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


Zapraszamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą szkoły.

FILM: Poznaj zawody

FILM: Wirtualny spacer

FILM: Oferta, zawody

FILM: Film animowanySkładane dokumenty:

- wydruk z systemu e-naboru,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- wynik egzaminu ósmoklasisty,

- trzy fotografie podpisane na odwrocie,

- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły),

- karta zdrowia ucznia.

 

Punktowane przedmioty:

- język polski,

- język obcy,

- matematyka,

- technika (lub pokrewne).

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

zapasy - styl klasyczny