rok szkolny 2019/2020

Nabór

nabór

Planowany nabór na rok 2020/2021


 
5-letnie Technikum
technik BUDOWNICTWA
technik BUDOWY DRÓG
technik GEODETA
technik INŻYNIERII SANITARNEJ
technik OCHRONY ŚRODOWISKA
technik ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz
murarz-tynkarz
murarz-tynkarz (OHP)
kucharz (OHP)
sprzedawca (OHP)
  Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

zapasy - styl klasyczny