dokumenty różne do pobrania

Do pobrania

do pobrania

Wykaz podręczników:

  • - uczniowie klas pierwszych - podręczniki do przedmiotów zawodowych należy kupić po rozpoczęciu roku szkolnego - na pierwszych lekcjach nauczyciele poinformują, które tytuły i od kiedy będą potrzebne; 
  • - uczniowie klas starszych korzystają z podręczników (i ich kolejnych części) wybranych w poprzednim roku szkolnym;

Technikum po szkole podstawowej - wszystkie przedmioty - 2020/2021 Technikum i branżowa szkoła I stopnia po gimnazjum - przedmioty ogólnokształcące - 2020/21 Technikum - przedmioty zawodowe - po gimnazjum - 2020/2021 Branżowa szkoła I stopnia - po gimnazjum - przedmioty zawodowe - 2020/21 Branżowa szkoła I stopnia po szkole podstawowej - wszystkie przedmioty - 2020/2021  

Matura:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego  

Dla nauczycieli:

-